Genel Matematik Kitabı Pdf İndir

Genel matematik kitabını pdf haliyle indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.
Matematik ille de asık suratlı olacak diye bir ¸sey yok. Ö˘grenme ille de eziyetli olacak diye bir ¸sey
de yok. Anlama süreci neden haz dolu bir eylem olamasın? Birçok insan tarafından kolaylıkla kavranan
bir ¸sey neden ba¸skaları tarafından da kavranamasın? Matemati˘gin ya da bir ba¸ska bilimin ileri
konuları zihnimize meydan okuyan zorlukta da olabilir. Ama okul müfredatı düzeyine inen bilgi,
insanlık kazanımlarının en çok süzgeçten geçmi¸s, en yalın formlara ula¸smı¸s ve faydalı oldu˘gu sabit
olmu¸s kısımlarıdır. Bu bilginin, do˘gru dürüst aktarıldı˘gı ve sunuldu˘gu takdirde her dünya vatanda
¸sı tarafından kolaylıkla anla¸sılabilmesi gerekir. Bu inançla matematik ö˘grenimini zevkli bir u˘gra¸sa
dönü¸stürmek istedik ve elinizdeki kitabı ürettik. Ne kadar ba¸sarılı olaca˘gımızı ¸süphesiz zaman gösterecektir,
ama sizlerden de aktif bir okuma bekliyoruz. E˘ger bu kitabın herhangi bir pasajı ile yarım
saat sıkılmadan ve bir ¸seyler ö˘grenerek vakit geçirebilirseniz kendimizi mutlu sayaca˘gız. Bir yandan
Mete Hoca ile Pınar Hoca, di˘ger yandan da meraklı ö˘grencilerimiz Zeynep, Gökçe, Selçuk ve
Engin, tartı¸sa tartı¸sa, belki bazen birbirlerine de takılarak, matemati˘gin temel kavramlarını ö˘grenmek
istiyorlar. Burada bir parça da Platon’un okuluna özenmedik desek yalan olur. Monolog yerine
diyalogun hem daha zihin açıcı oldu˘gunu, hem de insana daha yakı¸stı˘gını dü¸sünüyoruz. Sizin de
kendinizi bu sınıfın bir parçası olarak hissetmenizi, okurken aklınıza gelen soruları ya da katkıları
bize iletmenizi diliyoruz. Hocalarımız da her zaman yeni bir ¸sey ö˘grenmeye hazırdırlar ve örne˘gin
Gökçe’nin ya da Selçuk’un bir sorusundan yeni bir bakı¸s açısı kazandı˘gımız az olmadı. Diyalog formatının
kendine has bir dinami˘gi var, soru soruyu üretiyor ve sözü bazen birkaç sayfada kestirip
atamıyoruz; yani bu kitap açılıp da yarım sayfası okunabilecek bir kitap de˘gil. Bu nedenle, üniteleri
okurken en az bir alt-bölümü kendi bütünlü˘gü içinde okumanızı öneriyor ve iyi okumalar diliyoruz.


<a class="button" href="http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN454.pdf">Pdf İndir</a>
0 Yorum Yapılmşı "Genel Matematik Kitabı Pdf İndir"

Back To Top